Vidundere

Labour-guru: Kapitalen tager røven på os hvis vi ikke styrer den

Mere omkring – 35737

Kapitalpension Kapitalpension Du kan ikke længere oprette eller indbetale til en kapitalpension, da kapitalpensionen i blev afløst af Aldersopsparingen. Du kan dog stadig beholde din eksisterende kapitalpension og få den udbetalt, når du når din pensionsudbetalingsalder. Her på siden får du et overblik over de nye pensionsregler, og hvad forskellen er på en kapitalpension og en aldersopsparing. Kapitalpensionen er afløst af aldersopsparingen Den 1. Det betyder, at du ikke længere kan oprette eller indbetale til en kapitalpension. Det betyder også, at fra har der ikke været fradragsret for indbetalinger på en kapitalpension. Udbetaling af kapitalpension Selvom kapitalpensionen er blevet erstattet af aldersopsparingen, kan du stadigvæk beholde den og få den udbetalt ved din pensionsudbetalingsalder. En kapitalpension er en pensionsopsparing, som du får udbetalt i ét beløb, når du som nævnt når din pensionsudbetalingsalder eller år derefter.

Tilsynet arbejder videre

Email Den utæmmede kapital er skånselsløs. Det stod klart, da finanskrisen raserede verdensøkonomien. Banker krakkede, pensionsformuer skrumpede og virksomheder gik konkurs. Mennesker og nationer blev efterladt i en økonomisk og selskabelig krise med massiv arbejdsløshed, velfærdsnedskæringer, tvangsauktioner. Og kapitalen selv har ikke sagt undskyld, for den er ligeglad. Indtil gengæld sidder der måske en serie socialdemokrater i Europa, som passende kunne sige undskyld. For de havde hverken svar eller løsninger på, hvad der skulle sættes i stedet for markedet, da det svigtede og trak staten med i faldet. Det er et grundvilkår. Men lige nu er vi ingen af delene, og det forklarer, hvorfor der sidder så mange ulykkelige venstreorienterede akademikere på deres kontorer.

Hvad er CFD’er

USA: På vej mod "miniatomkrigen" Begrebet finanskapital har mange forskellige betydninger i både dagligsproget og i den fagøkonomiske sprog. Nogle gange anvendes det synonymt inklusive fremmedkapital, dvs. Sjældnere anvendes det synonymt med statens økonomiske midler. Ordets nok mest almindelige betydning har det fået som en del af en amtskommunal jargon, der for alvor fæstnede sig omkring århundredeskiftet. Især den socialistiske regnedreng og politiker, Rudolf Hilferdingbidrog til at binde én bestemt betydning af ordet til det tyvende århundredes politiske sprog gennem hans monumentale arbejde: «Das Finanzkapital», ofte betegnet som «Das Kapital»s fjerde bind. Arbejdet blev publiceret i Wien i og griber tilbage til «Kapitalen»s forudsigelse om, at kapitalistiske økonomiske systemer uvægerligt vil komme til at spolere deres egen livsnerve, konkurrencenved at kapitalismen som system nødvendigvis udvikler en konkurrencefjendtlig monopoliseringstendens. Dette var en central segment af Marx' polemik mod den klassiske økonomiske teori, særligt repræsenteret ved den engelske økonom Adam Smithsom ikke mente, at der ville finde en sådan koncentrationsproces sted.

Log ind på din brugerkonto

Virksomheder Nordea nedtoner tvivl om sin aktiekapital Et hemmeligt notat fra det grønirisk finanstilsyn har sået tvivl om, om storbanken Nordea har behov for at finde mia. Nordeas topchef og det svenske tilsyn nedtoner påstanden. Til september kommer svaret. Casper von Koskull afvisersten, at Nordea mangler kapital. Efter involvering i blandt andet skattely­sagen i Panama og senest en dansk politianmeldelse foran manglende overholdelse af hvidvaskningsregler bliver der nu sået tvivl om, hvorvidt Nordea bevidst har snydt på vægten foran at se bedre ud rent kreditmæssigt.

320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332

Leave a Reply

Your email address will not be published.